مراحل پیشرفت پروژه

از آنجا که پیش‌بینی و کسب آگاهی از نیازهای مشتریان و تلاش برای مرتفع نمودن آن‌ها و بالا بردن کیفیت خدمات ارائه شده از مهمترین وظایف ما جهت کسب رضایت ایشان می‌باشد لذا ازطریق سیستم ارتباط با مشتری تحت وب و برای اطمینان مشتریان از پیگیری مداوم خدمت مورد درخواست، مراحل پیشرفت در زمان های مشخص به اطلاع ایشان خواهد رسید.

با ثبت نهایی درخواست خرید خدمت از طریق پروفایل شخصی مشتریان می توانند با ورود به بخش مراحل پیشرفت، اطمینان حاصل نمایند که درخواست ثبت شده نهایی و در حال پیگیری از طریق این مجموعه می باشد. در مقاطعی که نیاز به اسناد تکمیلی جهت ادامه روند وجود دارد، موضوع از طریق ایمیل به اطلاع خواهد رسید.