ثبت مدل های مصرفی و کپی رایت نرم افزارها

در قرون هجدهم و نوزدهم میلادی همزمان با رشد و شکوفایی علم و صنعت، حمایت از حقوق مالکیت صنعتی و همچنین حق مؤلف (کپی رایت) مورد توجه بسیاری از کشورها قرار گرفت.
سرقت اختراعات و آثار ادبی هنری و نتیجتاً عدم تمایل مخترعان به نمایش عمومی اختراعاتشان موجب افزایش میل و گرایش کشورها برای متحد الشکل کردن قوانین مربوط به حمایت از مالکیت صنعتی و حق مؤلف در ابعاد فراملی شد.حق مؤلف یا کپی رایت به مؤلفان و سایر آفرینندگان آثار ادبی و هنری حقوقی اعطاء می کند که بتوانند در مدت زمان معین اجازه و یا عدم اجازه بهره برداری از آثار خود را به دیگران بدهند.

کپی رایت در معنای وسیع کلمه شامل حقوق مرتبط (حمایت از اجرا کنندگان، تولیدکنندگان آوانگاشت و سازمان های پخش رادیو تلویزیونی) نیز می گردد و علاوه بر حمایت از آثار ادبی و هنری که ثمرات آفرینش فکری می باشند، بسیاری از قوانین ملی از گروه های خاصی که فعالیت ایشان در زمینه فرهنگ، ایجاد سرگرمی و رسانه های گروهی نقش به سزائی دارد، تحت عنوان حقوق مرتبط با کپی رایت حمایت به عمل می آورند.
طبق ماده ۲ کنوانسیون برن آثار ذیل تحت عنوان حق مؤلف مورد حمایت قرار می گیرند:
۱- آثار ادبی هنری: مانند: کتاب ها، بروشورها و دیگرنوشته ها؛ کنفرانس ها ، نطق های کوتاه، موعظه ها ودیگر آثاری که دارای ماهیت مشابه هستند؛ آثار نمایشی یا نمایشی – موسیقیایی، رقص ها، پانتومیم ها؛ تنظیم موسیقی با کلام یا بدون آن، آثارسینمایی و نیز آثاری که مشابه آثار سینمایی ابراز می شوند؛ آثار مربوط به طراحی ، نقاشی، معماری ، پیکره، گراور، لیتوگرافی ؛ آثار عکاسی وآثاری که مشابه روش آثار عکاسی ابراز می‌شوند؛ آثار هنرهای کاربردی ؛ تصاویر، نقشه های جغرافیایی؛ نقش ها؛ کروکی ها وآثارتجسمی مرتبط با جغرافی، وپوگرافی (موقعیت طبیعی)، معماری وعلوم.
۲- شرط تثبیت: قانون گذاران کشورهای عضو اتحادیه می توانند مقرر نمایند، آثارادبی و هنری یا فقط یک یا چند دسته ازآن ها مادام که روی یک حامل مادی تثبیت نشده اند مورد حمایت قرارنگیرند.
۳- آثار برگرفته (اشتقاقی): ترجمه، اقتباس، تنظیم موسیقی و سایر انواع تبدیل های اثر ادبی و هنری، بدون آن که به حق پدید آورندة اثراصلی خدشه ای وارد نماید.
۴- متون رسمی: قانون گذاران کشورهای عضو اتحادیه می توانند متون رسمی قانونی ، اداری یا قضایی و نیز ترجمه رسمی این متون را مشمول حمایت قراردهند.
۵- مجموعه آثار: مجموعه آثارادبی یا هنری مانند دایرة المعارف ها و جنگ ها که به لحاظ انتخاب یا ترتیب موضوعات، آفرینش فکری به شمار می آیند.
۶- تعهد به حمایت؛ ذینفعان حمایت: آثار ذکر شده در بالا در تمامی کشورهای عضو اتحادیه مورد حمایت می باشند. این حمایت به نفع پدیدآورندگان و قائم مقامان آنها اعمال می شود.
۷- آثارهنرهای کاربردی وطرحها وطرحهای صنعتی: تعیین حوزه اعمال قوانین کشورها نسبت به آثار هنرهای کاربردی و طرحهای صنعتی و مدل ها و همچنین تعیین شرایط حمایت از این آثار، طرح ها و مدل ها در صلاحیت قانون گذاری های کشورهای عضو است. برای آثاری که فقط به عنوان طرح ها و مدل ها درکشور خاستگاه مورد حمایت هستند درخواست حمایت در یک کشور عضو دیگر اتحادیه به جز حمایت خاص که در آن کشور برای طرحها و مدل ها قائل هستند، ممکن نیست. با وجود این، اگر چنین حمایت خاص در آن کشور وجود نداشته باشد آثار مذکور به عنوان آثار هنری مورد حمایت قرارمی گیرند.
۸- اخبار روز: حمایت شامل اخبار روز یا وقایع متنوع که واجد جنبة اطلاع رسانی مطبوعاتی صرف هستند، نمی‌شود.

نرم افزار عبارتست از مجموعه برنامه هاي رايانه اي، رويه ها، دستورالعملها و مستندات مربوط به آنها و نيز اطلاعات مربوط به عمليات يك سيستم رايانه اي كه داراي كاربري مشخص بوده و بر روي يكي از حاملهاي رايانه اي ضبط شده باشد. آثار و محصولات نرم افزاري نوشتاري، صوتي و تصويري كه با كمك نرم افزار پردازش شده و به صورت يك پديده مستقل تهيه و ارائه شود نيز مشمول قانون و اين آيين نامه خواهد بود. خلق عمليات نرم افزاري در ذهن يا بيان مخلوق ذهني بدون اينكه برنامه هاي رايانه اي و مستندات و دستورالعملهاي آن تدوين شده باشد، نرم افزار محسوب نميشود و براي خالق آن حقوقي ايجاد نمينمايد. پديدآورنده نرم افزار شخص يا اشخاصي هستند كه براساس دانش و ابتكار خود كليه مراحل مربوط اعم از تحليل، طراحي، ساخت و پياده سازي نرم افزار را انجام داده و كليه نظامهاي نرم افزاري را در ايجاد و توسعه آن لحاظ كنند. حقوق معنوي موضوع قانون بدون اينكه منحصر به اين تعبير باشد عبارت است از حق انتساب نرم افزار به پديدآورنده آن و محدود به زمان و مكان نيست و غيرقابل انتقال است. حقوق مادي موضوع قانون بدون اينكه منحصر به مصاديق زير باشد عبارت از حق استفاده شخصي، حق نشر، حق عرضه، حق اجراء، حق تكثير و هرگونه بهرهبرداري اقتصادي است و قابل نقل و انتقال است.  نشر عبارت است از قراردادن نرم افزار در معرض استفاده عموم اعم از اينكه بر روي يكي از حاملهاي رايانه اي، تكثير شده يا به منظور فوق در محيطهاي رايانه اي قابل استفاده براي ديگران قرار داده شود. عرضه عبارت است از ارائه نرم افزار براي استفاده شخص يا اشخاص معين ديگر در زمان يا مكان محدود و براي بهره برداري مشخص .اجراء عبارت است از استفاده عملي و كاربردي از نرم افزار در محيطهاي رايانه ای

مزایای ثبت مدل های مصرفی و کپی رایت نرم افزارها.

.

.

مدارک لازم برای ثبت مدل های مصرفی و کپی رایت نرم افزارها:

.

.

.