حقوق مشتریان

  • لغو درخواست

مشتریان خدمات مالکیت فکری می توانند تا 5 روز پس از دریافت پیش فاکتور، اولین پرداخت خود را انجام دهند و یا از ادامه روند آن منصرف شوند. در صورت پرداخت اولین قسط و اجرای پروژه، در صورت انصراف از ادامه آن، مبلغ مسترد نمی گردد.

  • نشر اطلاعات شناسنامه ای اشخاص

این مجموعه هیچ گونه حقی در خصوص قراردادن اطلاعات شناسنامه ای اشخاص در اختیار سایر رقبا یا شرکای تجاری خارج از شرکت را نخواهد داشت و موظف است از کلیه راه های موجود برای حفاظت از اطلاعات افراد و عدم نشر آنها استفاده نماید. اطلاعات تماس مشتریان شامل این بند نمی گردد.

  • نشر اطلاعات فنی و محتوایی

این مجموعه اذعان می نماید که به اهمیت و جایگاه حفظ اسرار صنعتی و تجاری مشتریان آگاه و متعهد می گردد که در نهایت رازداری و با عمل به اصول امانت داری، اسرار تجاری، فنی و صنعتی ایشان را حفظ نموده و از هر گونه انتشار، انتقال، رونوشت برداری(کپی) بیان و مبادله و استفاده تجاری شخصی از این اطلاعات ممانعت به عمل آورد.

  • عدم رضایت از نتیجه

هشدارهای مربوط به نتیجه احتمالی قبلا از طریق ضوابط و شرایط اجرای پروژه به مشتریان اعلام می گردد و در صورتی که نتیجه خلاف آنچه که قبلا اعلام شده،  باشد. مشتری می تواند با ادعای بازپرداخت کامل یا جزئی، بخشی از صدمه وارد شده را جبران نماید.

  • اطلاع از هزینه نهایی

این حق شماست که بدانید هزینه های خرید خدمت شما چگونه محاسبه شده و چه مبلغی باید پرداخت کنید. به همین علت کلیه هزینه هایی که بر عهده مشتری است مانند قیمت، مالیات و هزینه های جانبی و حتی مدت زمان تقریبی که نتیجه به دست مشتری می رسد، برای شما به نمایش گذاشته می شود.

  • پیگیری شکایت

مشتریان بایستی اگر در مورد نحوه ارائه خدمات و یا نتیجه آن شکایت یا مشاجره دارند، ابتدا موضوع را از طریق تماس با شرکت و به صورت غیر رسمی مطرح نمایند و پس از آن در صورت عدم رفع مشکل از طریق مذاکره، امر به مراجع قضائی ارجاع داده می شود.

لازم به ذکر است در مورد مسائلی که پیش از آغاز فرآیند از طریق وبسایت اطلاع رسانی شده است، مسئولیتی متوجه این مجموعه نخواهد بود. لذا تاکید می گردد ضوابط و مقررات خدمات را با دقت مطالعه فرمائید.

  • تغییر در ضوابط و قوانین سایت

با توجه به اینکه حق تغییر و ویرایش ضوابط و قوانین سایت برای این شرکت محفوظ است لذا مشتریان بایستی برای ادامه دسترسی به خدمات براساس قوانین جدید اقدام نمایند. در این خصوص این مجموعه موظف است 30 روز پیش از اعمال تغییرات در ضوابط اجرایی، مشتریان را در جریان قرار دهد.