حوزه ی فعالیت ما

کارافام، هم اکنون خدمات خود را در زمینه جستجو و نگارش متن اختراع و ثبت دارائی های فکری، اعم از اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری در داخل و خارج کشور، تحلیل پتنت و رصد فناوری، ممیزی دارایی های فکری، تدوین قراردادهای مرتبط، پیگیری نقض حق و ارزشگذاری اختراع به خصوص در بخش سلامت، دارو، زیست فناوری، مهندسی پزشکی، مهندسی شیمی و پلیمر و فناوری اطلاعات و ارتباطات و هوش مصنوعي ارائه می نماید.