راهنمای خرید خدمت

همانطور که می دانید ارائه خدمات تخصصی به مشتریان این قبیل خدمات نیازمند مشاوره و تعامل مستقیم و مداوم میان طرف ارائه دهنده خدمت و گیرنده است. در مواردی نظیر دعاوی حقوقی وکیفری و مواردی نظیر؛ تدوین قراردادها، تحلیل، ارزشگذاری و رصد فناوری، نگارش متن اختراع و ... نهایتاً الگوی مشخصی برای کم کردن این تعاملات وجود نداشته و شاید بتوان گفت که کاهش این قبیل ارتباطات بین طرفین آسیب زا و بر کیفیت نتیجه کار اثر نامطلوب خواهد داشت.

در این مجموعه هدف از ارائه خدمات به صورت آنلاین، امکان تشکیل پرونده و ارائه درخواست، مدیریت پرداخت ها و پیگیری روند اجرای پروژه به صورت آنلاین خواهد بود لکن در مورد مواردی که نیازمند مشاوره حضوری و غیر حضوری هستند، همچنان بر حفظ اصل " تعامل مداوم تا دستیابی به نتیجه ای با کیفیت مطلوب" تاکید داریم.

شما از طریق این وبسایت می توانید با انتخاب خدمت مورد نظر و با مطالعه شرایط این مجموعه در خصوص ارائه خدمت، اطلاع از قیمت نهایی، تشکیل حساب کاربری خود جهت ارائه مدارک و پیگیری درخواست، امور مربوط به مدیریت دارایی های فکری را از طریق یک پروفایل شخصی برای خود و یا مجموعه ای که از طرف آن مسئول پیگیری هستید، مدیریت نمائید.

پیشنهاد می گردد، قبل از آغاز ثبت درخواست و یا پرداخت، از طریق مسیرهای ارتباطی این مجموعه با مشاوران ما در تماس باشید و پیش از اطمینان از ثبت درخواست در این مورد اقدامی انجام ندهید.