اگر سوال خود را پیدا نکردید با کارشناسان مجموعه کارفام تماس بگیرید

برای مشاهده پاسخ روی سوال کلیک کنید.
توافقنامه محرمانگی چیست؟
موافقتنامه افشای محرمانه (CDA)، توافقنامه عدم افشا (NDA) یا توافقنامه محرمانگی (CA)، قراردادی است بین طرفهای مختلف که مایل به اشتراک گذاری اطلاعات محرمانه با یکدیگر هستند اما می خواهند به اشتراک گذاشتن چنین اطلاعاتی را به گروه خاصی از افراد یا سازمانی خاص محدود کنند.
توافقنامه محرمانگی می تواند جایگزین خوبی برای ثبت دارایی فکری باشد؟
این موضوع کاملا به جنس دارایی فکری بستگی دارد اما باید توجه کرد به هر حال این توافقنامه ها به اندازه ثبت دارایی فکری از طریق مراجع ذی صلاح نمی توانند محدود کننده باشد.
توافقنامه انتقال مواد چیست؟
توافقنامه انتقال مواد (MTA) قراردادی است که برای دستیابی به مطالب و اطلاعات مختلف بیولوژیکی و تحقیقاتی تهیه شده است. غالباً این مواد یک مؤلفه ضروری برای یک پروژه تحقیقاتی هستند و فقط از یک منبع منفرد در دسترس هستند.
اگر پتنت شما توسط رقبا نقض شد، آیا باید این موضوع را از طریق دادگاه پیگیری کرد؟
معمولا در دنیا پیگیری دادگاهی آخرین گزینه حل دعاوی مرتبط با نقض حقوق دارایی های فکری است چراکه این گزینه بسیار پرهزینه و پیچیده خواهد بود البته گاهی هم اجتناب ناپذیر. شرکت ها معمولا دعاوی خود را در ابتدای امر از طریق داوری و میانجیگری یا ارائه لیسانس متقابل به یکدیگر حل می کنند.