مدرسه زمستانه 
مهارت‌های نرم فناوری و نوآوری برای توسعه کسب و کار 

با همکاری مجموعه ارائه خدمات مدیریت فناوری و نوآوری کارافام و پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر و حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد.

 این مدرسه زمستانه در سه روز و با سرفصل‌های

  • مدیریت نوآوری
  • تامین‌مالی فناورانه
  • بازاریابی و صادرات
  • مدیریت دارایی‌های فکری
  • و امور حقوقی و قراردادها

در ۱۷، ۲۵ بهمن و ۳ اسفند ماه در پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد.

 برای اطلاع از دوره‌های آتی ما را دنبال کنید.

www.karafam.com

Telegram: karafam_co

Email: karafam.co@gmail.com