نحوه پرداخت

پرداخت هزینه خدمات مورد ارائه از طریق این سایت به صورت آنلاین و در سه بخش انجام می شود. بخش اول با عنوان پیش پرداخت، 30% از کل مبلغ را شامل شده و زمان آن پس از تشکیل و تائید حساب کاربری و ثبت درخواست خدمت خواهد بود. مرحله دوم پرداخت شامل 50% از مبلغ کل بوده و در هر مورد بسته به نوع پروژه، پس از ارائه سند مربوطه، دریافت خواهد شد. مرحله سوم و نهایی پرداخت نیز که 20% از مبلغ کل را شامل می شود در انتهای مسیر دریافت می گردد. در هر مرحله از پروژه، سررسید پرداخت از طریق پروفایل به مشتریان اعلام گردیده و پیش فاکتور هم برای ایشان ارسال می گردد. از زمان سررسید پرداخت ها، 5 روز فرصت برای پرداخت از طریق درگاه سایت وجود دارد.
لازم به ذکر است، مسئولیت عدم توجه به این امر و به تعویق افتادن پیگیری امور پس از آن به عهده مشتریان خواهد بود.