هزینه کارگاه برای برگزار کننده

حداکثر شرکت کننده

مخاطبان دوره

عملی

نظری

پیش نیاز

مدت زمان پیشنهادی

عنوان کارگاه های کارافام

کد

15,000,000 ریال

50

افراد غیر آگاه از حوزه مالکیت فکری

 

R

ندارد

8 ساعت

مقدمات مالکیت فکری

1- A

31,000,000 ریال

30

محققان، شرکت­های فناوری محور، فعالان حوزه اختراعات

R

R

ندارد

16 ساعت

جستجوی پتنت- پایگاه های EPO، USPTO، WIPO، FPO، Google

2- A

12,000,000  ریال

30

محققان و فعالان حوزه سلامت

R

R

ندارد

4 ساعت

جستجوی پتنت- پایگاه  Lens

2- B

22,000,000 ریال

30

داوران اختراع، دفاتر IP دانشگاه ها، وکلای پتنت، شرکت ها

R

R

2- A

8 ساعت

دوره حرفه ای جستجوی پتنت براساس کاربرد

2- C

22,000,000 ریال

20

شرکت های فناوری محور، ستادها، دانشگاهیان

R

R

2- C

8 ساعت

آشنایی با تحلیل اطلاعات پتنت

3- A

12,000,000  ریال

50

شرکت ها، دانشگاه ها، تولیدکنندگان، صادرکنندگان، وارد کنندگان و فعالین کسب و کار

 

R

ندارد

4 ساعت

قوانین، شرایط احراز و ثبت علائم تجاری

4- A

12,000,000  ریال

50

اشخاص حقیقی، شرکت ها، دفاتر IP

 

R

ندارد

4 ساعت

 قوانین، شرایط احراز و ثبت اختراع

4- B

10,000,000 ریال

50

اشخاص حقیقی، شرکت ها، دفاتر IP

 

R

ندارد

3 ساعت

قوانین، شرایط احراز و ثبت طرح صنعتی

4- C

33,000,000 ریال

30

شرکت های فناوری محور، دانشگاه ها و دفاتر انتقال تکنولوژی

R

R

2- A

16 ساعت

مدیریت موثر دارائی های فکری

5- A

25,000,000 ریال

30

داوران دانشگاهی اختراعات و دفاتر IP دانشگاهی

R

R

2- A

16 ساعت

داوری اختراعات

6- A

20,000,000 ریال

30

داوران اختراع، شرکت ها و دفاتر IP

R

R

ندارد

8 ساعت

کلیات نحوه نگارش متن اختراع

7- A

20,000,000 ریال

30

محققان، شرکت ها و دانشگاهیان

R

R

ندارد

8 ساعت

هنر مطالعه پتنت

8- A

20,000,000 ریال

30

شرکت ها، پارک های علم و فناوری و فعالان کسب و کارهای فناوری محور

 

R

ندارد

8 ساعت

مالکیت فکری و انتقال تکنولوژی

9- A