عاطفه نژادابراهیم

مدیردپارتمان فنی مهندسی
تحصیلات: دکتری مهندسی پلیمرو رنگ: دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دوره یکساله فرصت مطالعاتی دانشگاه Haute Alsace  ، فرانسه.

تجربه کاری:
• کارشناس تحقیق و توسعه شرکت صنعتی پارس پامچال
• داور و همکار مرکز مالکیت فکری دانشگاه صنعتی امیرکبیر
• مدرس دانشگاه صنعتی امیر کبیر
• مدرس دانشگاه صنعتی قم
• کارشناس سرچ و درفت شرکت کارافام

image

مهارت ها

90%
درفت نویسی اختراع (فارسی -انگلیسی)
90%
تحلیل پتنت
90%
جستجو در پایگاه داده¬های اختراع
85%
جستجوی نوآوری