بازدید معاون محترم ریاست جمهوری، آقای دکتر ستاری از مجموعه کارافام معاون محترم علمی و فناوری رییس جمهوری، جناب آقای دکتر ستاری، در مراسم افتتاح ساختمان شماره ۲ مرکز رشد و نوآوری علوم انسانی علامه طباطبائی با بیان اهمیت این علوم در توسعه زیست بوم اقتصاد دانش بنیان، کارآفرینی و