سوالات مربوط به سوالات عمومی اگر سوال خود را پیدا نکردید با کارشناسان مجموعه کارفام تماس بگیرید برای مشاهده پاسخ روی سوال کلیک کنید. چرا باید دارایی فکری خود را به طور کامل افشاء کنم در حالی که سایرین در اختراعات خود به ابعاد فنی کار را به وضوح شرح