سوالات مربوط به علامت تجاری و طرح صنعتی اگر سوال خود را پیدا نکردید با کارشناسان مجموعه کارفام تماس بگیرید برای مشاهده پاسخ روی سوال کلیک کنید. مدارک مورد نیاز برای ثبت علامت تجاری چیست؟باید خاطر نشان کرد که مدارک مورد نیاز برای ثبت علامت تجاری به نام شخص حقیقی