خدمات مرتبط با تجاری سازی فناوری

در صنایع رقابتی و تکنولوژی محور، بسیار مهم است که ایده های نوآورانه به محصول نهایی مبدل شوند از همین رو، ارزیابی واقع‌بینانه از شایستگی‌های فناوری به لحاظ بازار و در مقایسه با فناوری های رقیب یا اصطلاحاً ارزشگذاری آنها بسیار ضروری به نظر می رسد. از سوی دیگر در مواردی که کسب و کارها، منابع کافی برای تحقیق و توسعه درونزا ندارند و یا بالعکس، شرایط تولید و بهره برداری تجاری از سبد فناوری شرکت برای آنها فراهم نیست، می توانند از طریق قراردادهای همکاری فناورانه با شرکای تجاری به منافع موردنظر دست یابند. از این رو این مجموعه با ارائه سبد خدمات مرتبط با تجاری سازی فناوری علاوه بر ارائه خدمات در قالب جستجو، تحلیل، رصد و ارزشگذاری تکنولوژی، در مسیر مذاکرات تجاری، انعقاد قراردادها و پیگیری دعاوی حقوقی در خصوص دارایی های فکری همراه شماست.
 

خدمات آموزش، پژوهش و مشاوره

به تازگی، موضوع حفاظت از دارایی های فکری و جایگاه این قبیل دارایی ها، در فرآیند تولید ایده تا هدایت آن به بازار برای موسسات تحقیقاتی، شرکت های دانش بنیان، دانشگاه ها و پژوهشگران اهمیت ویژه ای یافته است. موسسات پژوهشی و شرکت های بزرگ فناوری محور در تلاشند تا نیروی انسانی سازمان خود را هرچه بیشتر با ارزش حفاظت از این قبیل دارایی های سازمان آشنا کنند. به طور قطع آموزش کاربردی و ارائه مشاوره به این مجموعه ها در افزایش توان رقابتی آنها در بازار داخلی و بین المللی موثر خواهد بود.

برخی از مشتریان