لیلا زارعی

مشاور  تحلیل پتنتو ارزشگذاری فناوری 
تحصیلات: کارشناسی ارشد مالکیت فکری – دانشگاه Turin ایتالیا کارشناسی ارشد مهندسی تکنولوژی محیط زیست – دانشگاه Wageningen هلند
تجربه کاری:
  • بنیانگذار شرکت ایکاف
  • مشاور ثبت اختراعات کانون پتنت ایران
  • مدیر پورتنولیو شرکت E4
  • تحلیلگر پتنت
image

مهارت ها

80%
ارزش گذاری فناوری
100%
نگارش متن اختراع
95%
تحلیل پتنت
90%
جستجوی نوآوری
95%
مدیریت دارایی های فکری