مهگل سادات توکلی نژاد

کارشناسی جستجوی پتنت و نگارش درفت
تحصیلات: دکترای عمومی داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران
تجربه کاری:
  • کارشناس سرچ و درفت اختراع.
  • کارشناس مدیریت دارایی فکری مرکز مالکیت فکری دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت.
  • ارزیابی اختراع.
  • کارشناس، سرپرست و مدیر آزمایشگاه کنترل کیفیت کارخانه داروسازی شفا.
  • مسئول امور دارویی شبکه بهداشت و درمان شهرستان پردیس.
image

مهارت ها

80%
آشنایی با پایگاه های علمی و جستجو در آن ها
75%
جستجوی پتنت
90%
جستجوی نوآوری و patentability
60%
QA و QC در داروسازی
60%
درفت نویسی اختراعات حیطه سلامت
70%
تحلیل پتنت و رصد فناوری