مریم فولادی

مدیرعامل شرکت کارافام

تحصیلات:
کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی (انتقال فناوری)- دانشگاه علامه طباطبائی

تجربه کاری:
• آکادمی کانون پتنت ایران- مدرس
• انستیتو پاستور ایران- مشاور
• انستیتو پاستور ایران- کارشناس

image

مهارت ها

85%
تدوین استراتژی
75%
همکاری فناورانه/ قراردادها
90%
مشاوره مدیریت فناوری / دارایی های فکری
95%
ممیزی دارایی های فکری
75%
جستجوی نوآوری