زهرا محبتی مبارز

مدیر دپارتمان توسعه فناوری های حوزه سلامت
تحصیلات: دکترای حرفه ای داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران

تجربه کاری:
• نگارنده متن اختراعات حوزه سلامت شرکت حامیان فناوری کارافام، انستیتو پاستور ایران
• داور اختراعات حوزه سلامت، انستیتو پاستور ایران
• مدرس دانشگاه های علوم پزشکی در حوزه اختراعات حوزه سلامت
• مسئول بخش معتبرسازی مجتمع تولیدی تحقیقاتی انستیتو پاستور کرج

image

مهارت ها

95%
جستجوی پتنت های حوزه سلامت
90%
تدوین اسناد امکان سنجی ثبت اختراع
70%
انجام مطالعات امکان سنجی مدل کسب و کار
80%
انجام مطالعات بازار
90%
تدوین پرونده فنی تجهیزات پزشکی
90%
تدوین پرونده جامع معتبرسازی
70%
درفت نویسی
95%
آشنایی با پایگاه های علمی و جستجو در آن ها
90%
جستجوی نوآوری
80%
تدوین طرح تجاری برای یک مدل کسب و کار
70%
انجام مطالعات بازاریابی
90%
تدوین پرونده فنی جامع فرآورده های دارویی و آرایشی بهداشتی
90%
تدوین دستورالعمل اجرایی استاندارد