منیره شیخ حسینی

کارشناسی جستجوی پتنت و نگارش درفت
تحصیلات: دکتری مهندسی پزشکی: دانشگاه صنعتی امیرکبیر، کارشناسی ارشد مهندسی برق: دانشگاه صتعتی اصفهان. کارشناسی مهندسی برق: دانشگاه صنعتی اصفهان.
تجربه کاری:
  • داوری و درفت نویسی اختراع برای دانشگاه امیرکبیر.
  • محقق در شرکت هوشمند پرداز آیریک.
  • مدرس دانشگاه امیرکبیر.
  • مدرس دانشگاه شهید بهشتی.
  • مدرس دانشگاه آزاد اسلامی شعبه نجف آباد.
image

مهارت ها

95%
آشنایی با پایگاه های علمی و جستجو در آن ها
95%
جستجوی نوآوری
85%
تحلیل پتنت
85%
درفت نویسی
95%
جستجوی پتنت های نرم افزاری و هوش مصنوعی
80%
جستجوی آزادی عمل