با توجه به بررسی های صورت گرفته برروی شاخه‌های مختلف علوم کاربردی و فناوری این نتیجه حائز اهمیت است که اکثر مشاوران حقوقی و مدیریتی که دانش فنی پایه یکی از علوم مورد مشاوره را نداشته باشند معمولا در تفهیم و درک چالش های حوزه مدیریت فناوری به طور خاص، دارایی‌های فکری و تجاری سازی فناوری کم توان هستند. با توجه به درخواست های ارجاع شده از جانب دانشگاه‌ها و صنایع، مجموعه کارافام جهت ارائه خدمات تخصصی مدیریت فناوری، سه دپارتمان با رویکرد ارائه خدمت مطابق با نیاز هر بخش و ایجاد زبان مشترک بین ارائه‌دهندگان خدمات مدیریت و تجاری سازی با متخصصین علم و فناوری ایجاد کرده و در برنامه توسعه ای خود در نظر دارد که از طریق ارائه بسته خدمتی جامع در حوزه خاص صنعتی و به واسطه دپارتمان های تخصصی خود، از ابتدای خلق نوآوری تا هدایت آن به بازار در سطوح ملی و بین المللی همراه کسب و کارها باشد.

در راستای چشم انداز ترسیم شده، کارافام از طریق امضای تفاهم مشترک با شرکت های خدمات مالکیت فکری در کشورهایی که اکثراً بازار فناوری ایران هستند توانسته علاوه بر کاهش بسیار چشمگیر هزینه‌های ارزی، پیگیری این امور را در کشورهای مقصد به بهترین شکل ممکن مدیریت نماید، کشورهایی که در آنها کارافام پایگاه مشترک دارد عبارتند از: