ژوئن 2, 2021

((برگزاری رویداد سرمایه‌گذاری نکسترا‌پیچ، با همکاری مرکز‌نوآوری اقتصاد‌ دیجیتال و حمایت ستاد اقتصاد دیجیتال معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری))

انجمن شركت هاي دانش بنيان حوزه سلامت تهران در نظر دارد جهت افزايش سطح آگاهي و بهره مندي اثربخش شركت هاي عضو از مزاياي دارايي هاي […]
مارس 18, 2021

جلسه مميزي دارايي هاي فكري شتاب دهنده تريگ آپ

انجمن شركت هاي دانش بنيان حوزه سلامت تهران در نظر دارد جهت افزايش سطح آگاهي و بهره مندي اثربخش شركت هاي عضو از مزاياي دارايي هاي […]
فوریه 22, 2021

عقد تفاهم نامه همكاري با شتابدهنده نوين تك

انجمن شركت هاي دانش بنيان حوزه سلامت تهران در نظر دارد جهت افزايش سطح آگاهي و بهره مندي اثربخش شركت هاي عضو از مزاياي دارايي هاي […]
فوریه 21, 2021

همكاري كارافام با انجمن شركت هاي دانش بنيان حوزه سلامت تهران

انجمن شركت هاي دانش بنيان حوزه سلامت تهران در نظر دارد جهت افزايش سطح آگاهي و بهره مندي اثربخش شركت هاي عضو از مزاياي دارايي هاي […]
فوریه 17, 2021

تفاهم نامه تريگ آپ

فوریه 17, 2021

تفاهم نامه فينووا

فوریه 16, 2021

بازدید معاون محترم ریاست جمهوری، آقای دکتر ستاری از مجموعه کارافام

آوریل 16, 2020

قرادادها و پیگیری نقض حق

آوریل 16, 2020

تحلیل پتنت و ارزش گذاری تکنولوژی