کارگاه پیشرفته مالکیت فکری درکشورهای اسلامی(کامستک)

کارگاه پیشرفته مالکیت فکری در کشورهای اسلامی(کامستک) کارگاه پیشرفته مالکیت فکری به میزبانی کمیته همکاری های علمی و فناورانه کشورهای اسلامی، کامستک و با هماهنگی شبکه همکاری مجموعه دانش بنیان حامیان فناوری کارافام و با حضور مدرسین و متخصصین ایران داخل و خارج کشور و متخصصین محلی در روزهای 27
بیشتر بخوانید

برگزاری رویداد سرمایه گذاری نکسترا‌پیچ

((برگزاری رویداد سرمایه گذاری نکسترا‌پیچ، با همکاری مرکز نوآوری اقتصاد‌ دیجیتال و حمایت ستاد اقتصاد دیجیتال معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری)) مرکز ‌نوآوری نکسترا با همکاری مرکز ‌نوآوری اقتصاد دیجیتال (اینوسنتر) و حمایت ستاد اقتصاد دیجیتال معاونت علمی و فنآوری ریاست جمهوری رویداد سرمایه‌گذاری نکسترا‌پیچ را آغاز کرد. در
بیشتر بخوانید

جلسه مميزی دارايی فكری شتاب دهنده تريگ آپ

جلسه مميزي دارايي هاي فكري شتاب دهنده تريگ آپ حامیان فناوری کارافام صندوق نوآوری و شکوفائی در راستای توسعه توانمندی شرکت ها و شتابدهنده های دانشبنیان در حوزه مدیریت دارایی های فکری، رویداد نیازسنجی و ممیزی دارایی های فکری با عنوان "گنجینه" را از طریق کارگزارن منتخب خدمات مالکیت فکری
بیشتر بخوانید