خدمات مشاوره و مدیریت دارایی فکری

یک سبد غنی از دارایی های فکری برای کسب و کارها ارزش افزوده ایجاد کرده و قدرت چانه زنی در مذاکرات تجاری را بالا می برد .

خدمات ما

ثبت اختراع

حق انحصاری است که در قبال افشای کامل و احراز شرایط ثبتی به مخترع یا نماینده قانونی او اعطا می‌شود. به بیانی دیگر، پتنت یک حق اختصاصی است که به یک اختراع که عبارت‌ست از یک محصول یا فرایند که راه جدیدی را برای انجام کاری فراهم می‌کند یا یک راه حل فنی جدید را برای مشکلی ارائه می‌دهد، داده می‌شود.

ثبت علامت تجاری و طرح صنعتی

علامت یعنی هر نشان قابل رویتی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد.

ثبت مدل های مصرفی و کپی رایت نرم افزارها

حق مؤلف یا کپی رایت به مؤلفان و سایر آفرینندگان آثار ادبی و هنری حقوقی اعطاء می کند که بتوانند در مدت زمان معین اجازه و یا عدم اجازه بهره برداری از آثار خود را به دیگران بدهند.

تدوین اسناد راهبردی

آموزش و مشاوره

برخی از مشتریان