تیم ما

Avatar

مریم فولادی

مدیر عامل
Avatar

دکتر الهام عیوض زاده

مدیر دپارتمان توسعه فناوری های اطلاعات و هوش مصنوعی(ای-تکفام)
Avatar

فاطمه جهان پیما

مدیر دپارتمان پتنت
Avatar

دکتر زهرا محبتی مبارز

مدیر دپارتمان توسعه فناوری های سلامت(بینوفام)
Avatar

مرضیه یعقوبی

مدیر داخلی
Avatar

دکتر عاطفه نژاد ابراهیم

مدیر دپارتمان توسعه فناوری های مهندسی(تکنوفام)
Avatar

دکتر مینا امین لو

رئیس هیئت مدیره دپارتمان تحلیل و پتنت
Avatar

لیلا زارعی

مشاور تحلیل پتنت و ارزشگذاری فناوری
Avatar

مهگل سادات توکلی نژاد

کارشناس جستجوی پتنت و نگارش درفت
Avatar

عطیه قائمی

مشاور حقوقی
Avatar

دکتر منیره شیخ حسینی

کارشناس جستجوی پتنت و نگارش درفت
Avatar

دکتر قشقایی نژاد

کارشناس جستجوی پتنت و نگارش درفت