تیم ما

Avatar

مریم فولادی

مدیر عامل
Avatar

صبا مستمند

کارشناس آموزش
Avatar

فاطمه جهان پیما

مدیر دپارتمان پتنت
Avatar

دکتر زهرا محبتی مبارز

مدیر دپارتمان توسعه فناوری های سلامت(بینوفام)
Avatar

مرضیه یعقوبی

مدیر داخلی
Avatar

فرانک باوفا

کارشناس تجاری سازی
Avatar

عطیه قائمی

مشاور حقوقی
Avatar

دکتر پیمان قشقایی نژاد

کارشناس جستجوی پتنت و نگارش درفت
Avatar

راضیه اخلاقی

کارشناس جستجو و درفت اختراع
Avatar

زهرا محمدی

کارشناس جستجو و درفت اختراع
Avatar

رضا رضائی

کارشناس جستجو و درفت اختراع