فرانک باوفا

کارشناس تجاری‌سازی
تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی کارشناسی مدیریت بازرگانی
تجربه کاری: مشاور تجاری سازی شرکت‌های دانش بنیان
image