خدمات مرتبط با اختراع

ثبت اختراع

اختراع، حق انحصاری است که در قبال افشای کامل و احراز شرایط ثبتی به مخترع یا نماینده قانونی او اعطا می‌شود. به بیانی دیگر، پتنت حقی است که انحصار بهره برداری تجاری را در اختیار پدیدآورنده یک محصول یا فرآیند جدید قرار می دهد و در تعریفی دیگر به “یک راه حل فنی جدید” برای حل مشکلی فنی اطلاق می شود.

این حق در قبال احراز شروط اختراعی فرعی و اصلی و مطابقت با قوانین ثبتی محدوده جغرافیایی مدنظر برای ثبت، به درخواست کننده داده می شود:

شروط اصلی ثبت اختراع:

 • موضوع قابل ثبت (Subject of Invention): با بررسی قوانین ثبتی هر کشور خواهیم دید که موضوعات ثبت پذیر در قالب اختراع در کشورهای مختلف براساس قوانین داخلی هر کشور، اندک تفاوت هایی با یکدیگر دارند. مثلا بحث چالش برانگیز ثبت نرم افزارها در قالب اختراع هم چنان در کشورهای مختلف، مطابق قوانین محلی متفاوت است.
 • گام ابتکاری: ( Inventive Step/Inventiveness) اختراع مورد نظر نباید برای یک شخص با سطح دانش یا مهارت عادی در فن بدیهی بوده و ترکیبی قابل پیشبینی و بدیهی از دانش پیشین باشد.
 • نوآوری (Novelty): درخواست‌کننده ثبت اختراع باید تازگی ادعا خود را نیز ثابت کند. اختراع مورد نظر باید به‌طور واضح ابتکاری باشد و تا زمان درخواست به صورت شفاهی یا کتبی، برای عموم افشاء نشده باشد. این موضوع توسط ارزیابان اختراع در سطح بین المللی بررسی می شود.
 • سودمندی یا قابلیت تولید صنعتی (Industrial Applicability /utility): اختراع مورد نظر باید قابلیت تبدیل به یک محصول یا یک فرایند صنعتی را دارا باشد.

شروط فرعی ثبت اختراع:

 • یگانگی (Unity of Invention): محدوده در خواست ثبت اختراع باید محدود به یک موضوع اختراع باشد. در غیر این صورت شما به عنوان درخواست کننده مجبور هستید که درخواست خود را محدود کرده و موضوعات ناقض یگانگی را در قالب درخواست های تکمیلی به ثبت برسانید.
 • افشاء کامل (Sufficient Disclosure): یک درخواست ثبت اختراع باید شامل جزئیات کافی افشا باشد به گونه ای که فرد ماهر در آن فن بتواند اختراع ادعا شده را پیاده سازی کند. از همین رو، درخواست هایی که بر مبنای یک “ایده خام” ارائه می شوند، در احراز این شرط ناتوان هستند.
 • شفافیت (Clarity): متن اختراع باید از دیدگاه ارزیابان به حد کافی شفاف بوده و مستندات ارائه شده از ادعای طرح شده در اختراع به درستی حمایت کنند.

مزایای ثبت احتراع:

 • امکان فروش یا اعطای مجوز بهره برداری به عنوان مالک
 • ابزار تجاری ایجاد کننده انحصار و مزیت رقابتی برای کسب و کارهای فناوری محور
 • امکان اخذ برخی تسهیلات یا امتیازات خاص حمایتی
 • الزامی بودن در بسیاری از قراردادهای فروش دانش فنی یا حضور در فن بازارها
 • امکان مذاکرات تجاری بدون دغدغه افشاء
 • کاهش ریسک در مذاکرات سرمایه گذاری
 • افزایش قدرت چانه زنی به سبب انحصار

انواع پتنت:

 • پتنت‌های کاربردی (utility Patents): این نوع پتنت ها به مواردی اختصاص دارد که ابتکار یا اختراع انجام شده در قالب محصول یا فرآیندی جدید با ویژگی های فنی بوده و شروط اصلی و فرعی اختراع در خصوص آن احراز گردیده است.
 • پتنت‌های طراحی(Design Patents) :در شرایطی که طرحی جدید برای صنعت یا تولید پایه‌ریزی می گردد، ساختار شکلی آن از این طریق قابلیت حفاظت دارد. معادل حفاظتی آن نیز در ایران، با نام طرح صنعتی شناخته می شود.
 • پتنت‌های گیاهی (Plant Patents): امتیاز این نوع پتنت به فرد یا افرادی واگذار می‌شود که نوع جدیدی از گیاه را کشت داده و ایجاد نموده اند که نسبت به نمونه های قبلی بهبودی در آن حاصل شده است.

کلیه خدمات مرتبط با مدیریت مسیر ثبتی اختراع اعم از انواع جستجوها، درفت نویسی متن اختراع به طور صحیح و اصولی و اقدامات ثبتی آن مطابق با بازار مقصد فعالیت تجاری شما از طریق کارافام قابل ارائه است. تنها کافیست از طریق حساب کاربری خود ثبت درخواست کنید. کارشناسان ما در نزدیک ترین زمان ممکن با شما در تماس خواهند بود، برای ارائه مشاوره همواره آماده پاسخگویی بوده و مسیر ثبتی شما را تسهیل و تسریع می کنند