فاطمه جهان پیما

سرپرست تیم درفت ­نویسی پتنت
تحصیلات: کارشناسی ارشد: زیست فناوری پزشکی دانشگاه تربیت مدرس؛ کارشناسی: بیوتکنولوژی دانشگاه شاهد
تجربه کاری:
  • مشاور و مدرس حوزه مالکیت فکری از سال 1397 تا کنون
  • سرپرست تیم پتنت مجموعه حامیان فناوری کارافام از سال 1398 تا کنون
image

مهارت ها

100%
تحلیل پتنت و رصد فناوری
100%
تدوین و تنظیم دفاعیه برای اظهارنامه¬های اختراعات رد شده
100%
درفت نویسی اظهارنامه‌های اختراع PCT و USPTO و داخلی مطابق استاندارد
100%
جستجوی تخصصی وضعیت دانش پیشین و داوری
100%
بررسی تخصصی آزادی عمل