پیمان قشقایی نژاد

کارشناسی جستجوی پتنت و نگارش درفت
تحصیلات: کاندیدای دکتری مهندسی مکانیک: دانشگاه علم و صنعت ایران، کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک: دانشگاه علم و صنعت ایران. کارشناسی مهندسی مکانیک: دانشگاه کاشان.
تجربه کاری:
  • داوری ثبت اختراع برای دانشگاه امیرکبیر.
  • داوری ثبت اختراع برای دانشگاه علم و صنعت.
  • کارشناس ناظر پژوهشکده توربین گاز.
  • مدرس دانشگاه علم و صنعت ایران.
image

مهارت ها

85%
جستجوی پتنت های نرم افزاری و هوش مصنوعی
85%
تدوین اسناد امکان سنجی ثبت اختراع
70%
درفت نویسی
95%
آشنایی با پایگاه های علمی و جستجو در آن ها
95%
جستجوی نوآوری