مرضیه یعقوبی

مدیر داخلی
تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی (انتقال فناوری)- دانشگاه علامه طباطبائی
تجربه کاری:
  • کانون پتنت ایران- کارشناس پروژه
  • شرکت ره نگار- کارشناس پروژه
image

مهارت ها

95%
ممیزی دارایی های فکری
75%
جستجوی پتنت
85%
مشاوره مدیریت فناوری / دارایی های فکری
95%
ثبت دارایی های فکری
75%
تحلیل پتنت