آموزش و مشاوره

image

با پیشرفت روزافزون فناوری، جهان هم با سرعتی غیر قابل پیش بینی تغییر می کند. به همین دلیل توانایی پایش، شناسایی و تسلّط بر

فناوری ها و توانمندی های فناورانه ضروری است.

امروزه کسب و کارها باید با استفاده از نوآوری، جایگاه خود را در بازار تثبیت کنند. علاوه بر این، باید در بازارهای جدید برای عرضه ی محصولات

خود مراتبی درخور کسب کنند.

فناوری و نوآوری زمانی که با سرمایه های فکری و استعدادهای انسانی ترکیب شود، رشد وتوسعه ی شرکت ها و بنگاه های خدماتی و صنعتی

را در شرایط متغیر اقتصادی مدیریت پذیر می کند. در این صورت با مدیریت صحیح نوآوری و فناوری های نوآورانه، می توانند به توسعه ای

شایسته برسند.

بدین منظور کارافام، از طریق همکار تجاری خود، “آکادمی فازینو”  توانسته مشارکت اثربخشی در زمینه آموزش‌های مرتبط با مدیریت و تجاری سازی دارایی های فکری داشته و پاسخگوی نیازهای مرتبط با فرهنگ سازی در زمینه بهره بهرداری تجاری از این دارایی ها شکل دهد.

آکادمی فازینو با تکیه بر تجربه‌ی مدرسین خود در حیطه‌ها و سرفصل‌های متناسب‌سازی‌شده، دوره‌های آموزشی مطابق با نیاز جامعه‌ی هدف و در حوزه مدیریت منابع انسانی و مدیریت فناوری و نوآوری برگزار می‌نماید. این موسسه به عنوان واحد آموزشی همکار کارافام، کلیه آموزش‌های مرتبط با حوزه مدیریت فناوری و منابع انسانی در کسب و کارهای فناوری محور را به صورت ملی و بین المللی و با دعوت از اساتید شاخص داخلی و خارجی و شکل‌دهی یک شبکه ارتباطی گسترده ارائه می‌نماید و طی تفاهمات مشترک با موسسات آموزشی مشابه در سطح دنیا، اساتید، استانداردهای آموزشی، گواهی‌های بین المللی و فرآیند آموزشی خود را مطابق با نیازهای سازمان‌های داخل کشور و از مراجع معتبر بین المللی تامین خواهد کرد.