اگر سوال خود را پیدا نکردید با کارشناسان مجموعه کارفام تماس بگیرید برای مشاهده پاسخ روی سوال کلیک کنید. توافقنامه محرمانگی چیست؟موافقتنامه افشای محرمانه (CDA)، توافقنامه عدم افشا (NDA) یا توافقنامه محرمانگی (CA)، قراردادی است بین طرفهای مختلف که مایل به اشتراک گذاری اطلاعات محرمانه با یکدیگر هستند اما می