سوالات مربوط به اختراع اگر سوال خود را پیدا نکردید با کارشناسان مجموعه کارفام تماس بگیرید برای مشاهده پاسخ روی سوال کلیک کنید. آیا ثبت اختراع بین المللی داریم؟هزینه های ثبت اختراع در کشورهای مختلف با یکدیگر متفاوت است. اما در مورد اختراعات آمریکا به طور متوسط بایستی بین 7000